I tako je prošao još jedan festival znanstvene fantastike i fantastike LIBURNICON…

12.8.2022. – 13.8.2022.

See ya next year!

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ika

12.8.2022. – 13.8.2022.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ika

Guests of Honor:

Guests of Honor:

Izdvojeno iz programa: